Anasayfa Yayın Akışı Yayın Ekibi Destek Ziyaretçi Defteri İletişim
İsa Kızılöz - (Yönetmen-Directeur) Nederland
detaylı bilgi
Derya Kızılgöz - Zonguldak
detaylı bilgi
Devran Yıldız - Antalya
detaylı bilgi
Gökay Kaya
detaylı bilgi
Harun Yiğit - Antalya
detaylı bilgi
Hülya Bakır - Hollanda
detaylı bilgi
Muzaffer Eskin - Denizli
detaylı bilgi
Hatice Altaş - Antalya
detaylı bilgi
Nermin Bayındır - Almanya
detaylı bilgi
Semiha Çağdaş - Ankara
detaylı bilgi
Tülin Uysal - Alanya
detaylı bilgi
Ünal Yiğit - istanbul
detaylı bilgi
Nalan Akdeniz
detaylı bilgi
Neriman Kızılöz
detaylı bilgi
TÜRKÜ RADYO
detaylı bilgi
Gökhan Kaya - Türkülerde Yaşamak
detaylı bilgi

Ünal Yiğit - istanbul

 

                        Yi?idin Türküsü

 


                       Ba?lama

Her sevgi bir dü?üm atm?? koluna
Dokundukça inler yaras? vard?r
Irak gönüllerin uçurumuna
Ezgiden bir köprü kuras? vard?r

Asl? saçlar?n? yönüne sermi?
Alt? tel kopar?p gö?süne germi?
Kerem yaras?ndan bir kabuk vermi?
S?zlaya s?zlaya vuras? vard?r

A??k sofras?nda bir ayak olur
?enlik b?rakanda Sümmani al?r
Humar? kan ile kar???p kal?r
Atadan toruna süresi vard?r

Veysel ile yumup iki gözünü
Görür gerçeklerin gizli yüzünü
Emrah ile gamda tartar özünü
A??r yükü hafif daras? vard?r

 

Ak ku?lukta abdal ö?ütlemesi
Kara günde karda? a??tlamas?
K?z?l tanda Av?ar yi?itlemesi
Nefesi nidas? naras? vard?r

                                                       

                                                       

                                                      

Bozok yaylas?nda çamlarca uzun
Bir tütün kesilir çekti?i hüzün
Nice ki orda bir sürmeli gözün
Gönlüne yans?m?? karas? vard?r

?eker da?? ac? sözden b?kanda
Etekleri misket misket kokanda
Ard?çtan kovalar inip ç?kanda
Her kuyu ba??nda s?ras? vard?r

Sö?üt çar??s?nda günle erenler
Zile düzlerinde burçak derenler
Ankara'da dama bulgur serenler
Dostudur hal hat?r soras? vard?r

 

 

 

 

Be?parmak’ta gümü? mavzer kesilir
Çatal yüre?ine barut bas?l?r 
Alt teli bir tetik olup kas?l?r 
Bengide patlamak töresi vard?r

 

Yol üstü inerken Kelkit'in buca??
Ba?r?na saplan?r bir ba? b?ça??
E?in dedikleri gurbet oca??
Iraktan el sallar göresi vard?r

Çar?amba’ya ya?mur ya?ar sel al?r
Yamadan dolan?r bay?r bel al?r
Çorum’da Dürdane k?zdan el al?r 
 Yanyana halaya giresi vard?r

Mu?'un yoku?unu ç?km?? yorulmu?
Narman'da bir güzel görmü? vurulmu?
Ürgüp'te önüne tuzak kurulmu?
Gö?sünde üç kur?un beresi vard?r

Engeller koymuyor yol sarp o yaya
Ziganalar sisli Kop kaya kaya
Bayburt’ta üç günü dönmü? üç aya
Kaygulan?p tütün saras? vard?r

F?rat hoyrat akm?? o hoyrat akm??
Urfa gibi göz göz Mardin'e bakm??
Diyarbak?r s?cak kibritsiz yakm??
Harput'un çay?nda ç?ras? vard?r

?ahin yuvas?nda bayku? tünerken
Antep s?n?rlardan gazi dönerken
Tokat bir yabanc? yüze inerken
On be?liler ile kuras? vard?r

Gence’de topraks?z lale örne?i
Tebriz’de bayraks?z kale örne?i
Kerkük’te ceylans?z bala örne?i 
Öksüz tar? tutsak curas? vard?r

 

 

Nice ki ölüm var er geç kaderde
Bir içli a??tla susar son perde
Karacao?lan'?n yatt??? yerde
Sonsuza dek nöbet duras? vard?r 

Yetik Ozan (Turgut Günay)